De Kleine Tiki

De Kleine Tiki is in 1995 opgericht door Roeland Frank Hoefsloot en Vonne Hoefsloot Janssen. Roeland is orthopedagoog...

Kunst en creativiteit
Is er een relatie tussen kunst, kunstzinnig werken, en het vermogen om ‘levenskunstenaar’ te zijn, om vrij en...
Coachen en begeleiden

Binnen De Kleine Tiki is in de jaren de methodiek van het Kunstzinnig Dynamisch Coachen (KDC) en de methodiek van Creatief...

Persoonlijk en professioneel

Binnen De Kleine Tiki wordt iedereen uitgenodigd die een penseel kan vasthouden, kan bewegen en een stem heeft, om mee op...

Nieuw boek: Creativiteit in stemwerk en lichaamswerk

In dit onlangs verschenen boek werkt Roeland Frank Hoefsloot (directeur van De Kleine Tiki)  uit hoe creatief en kunstzinnig werken binnen stemwerk en lichaamswerk  je kan helpen om vanuit nieuwe energie te leven. Er wordt gebruik gemaakt van zang, dans en kunstzinnig werken zonder dat de techniek op de voorgrond staat. Het is een praktisch boek vol inspiratie, werkvormen en rituelen die je in je dagelijkse leven en werk een plek kunt geven. Het brengt de magie, de kracht en mogelijkheden van creatief en expressief werken op een laagdrempelige manier over. Kijk voor meer informatie bij 'literatuur'. Het boek is te bestellen via de (online) boekhandel.??

Doelstelling
De Kleine Tiki stelt zich ten doel:
  • Door kunstzinnig en creatief bezig te zijn (tekenen, boetseren, schilderen, zingen, dansen en spelen) mensen te helpen nieuwe gebieden in zichzelf te ontdekken en ontwikkelen t.b.v. hun persoonlijke en/of professionele ontwikkeling.?
  • Het integreren van de methodiek van het ‘Kunstzinnig Dynamisch Coachen’  en/of de methodiek van ‘Creatief Stem- en Lichaamswerk’ in het eigen beroep (indien gewenst).
  • Mensen te helpen meer zicht  te verwerven in zichzelf en in hun relaties.
  • Mensen te helpen op een creatieve manier meer kwaliteit aan hun leven en/of werk te geven.
  • Een scholingstraject te bieden in het kunstzinnig en creatief werken met individuen en groepen gericht op persoonlijke en/of professionele kwaliteit.??

Voor wie?

De Kleine Tiki is bedoeld voor een ieder die zich spelend en kunstzinnig wil uitdrukken op persoonlijk gebied en voor mensen die in hun helpende, educatieve, coachende of begeleidende werk ook kunstzinnig en spelend werkzaam willen zijn. De Kleine Tiki levert zo een waardevolle bijdrage voor ieder individu en ook voor opvoeders, beroepsopvoeders, hulpverleners, begeleiders, loopbaanplanners, onderwijzers, coaches,  trainers. zangdocenten, dansdocenten, stembevrijders, yogadocenten, lichaamswerkers etc.
Artistieke ervaring wordt niet gevraagd, wel levenservaring en de bereidheid tot zelfonderzoek. Dit zijn belangrijke voorwaarden voor het meedoen aan onze scholingsjaren. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij verantwoordelijkheid kunnen dragen voor hun eigen proces.
 

De Kleine Tiki verzorgt twee deeltijd-opleidingsprogramma’s:

  1. Opleiding tot ‘Kunstzinnig Dynamisch Coach’ (afgekort KDC) bestaande uit vier scholingsjaren.
  2. Opleiding tot ‘Coach in Creatief Stem- en Lichaamswerk’ (afgekort CSL) bestaande uit drie scholingsjaren. NIEUW

Er kan een combinatie gemaakt worden tussen KDC en CSL-scholingsjaren. Je kunt zo naar keuze je eigen opleidingstraject samenstellen.
Het is niet altijd nodig om alle scholingsjaren te volgen binnen de opleidingen. Je kunt  ook in overleg één of meerdere  scholingsjaren volgen. Je kunt ook instromen in een ‘later’ jaar afhankelijk van ervaring en opleiding. Er kan ook een combinatie gemaakt worden tussen KDC en CSL-scholingsjaren.  Zo kan de KDC-student  naar wens CSL-scholingsjaren aan zijn programma toevoegen en andersom kan de CSL student deelnemen aan KDC -scholingsjaren. De verschillende scholingsjaren worden als bouwstenen gezien waarmee de student naar keuze (in overleg) zijn  eigen opleidingstraject kan samenstellen.  Kunstzinnige ervaring is niet noodzakelijk!

CRKBO registratie voor De Kleine Tiki
Op 26 juni 2014  is wederom gebleken dat De Kleine Tiki voldoet aan de eisen van het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). Dit betekent dat De Kleine Tiki voldoet aan de kwaliteitscode voor opleidingsinstellingen voor kort beroepsonderwijs.