CSL-jaar 1: Creatief Lichaamswerk 1

‘Je beweegt je binnenste buiten
Je danst aan de ezel
Je schildert met je ogen dicht
Je beroert de hemel met je stem
Je raakt jezelf en de ander aan
Je ontmoet de lach en de traan in jezelf
Je bent helemaal jezelf
Precies zoals je bent
In al je kracht en schoonheid’

Spelend, schilderend, zingend en dansend langs de regenboog.

In dit scholingsjaar (dat voorheen Dans, drama en creatie heette) staat het persoonlijke proces centraal. Vooral het ‘IK’ heeft de aandacht. In de praktijk van het werken zien we dat het spelend werken binnen dans, dramatische expressie en beweging, gekoppeld aan kunstzinnig werken een ongekende diepgang geeft en heel intens werkt op je ik-bewustzijn . In dit scholingsjaar word je aangemoedigd je creatieve vermogens aan te spreken, je gevoelens van liefde en respect te uiten, je emoties met behulp van dramatische expressie, muziek, kleur, klank en vorm te vertalen in bewegingen in de ruimte, op het doek, in de klei, in een collage etc. Je maakt contact met alle aspecten van jezelf, anderen en het leven. Het letterlijk ontdekken van je eigenheid via  dans, dramatische expressie  en beweging is een ontdekkingstocht. Alle opdrachten en oefeningen helen het kind in jezelf op een liefdevolle manier. Je gaat met meer zelfvertrouwen in het leven staan, durft meer te genieten van het leven, en dit geeft over het algemeen meer energie. Het gaat in dit scholingsjaar niet om artistiek, maar om authentiek. Dans, schilder, boetseer, spel, teken of dramatische expressie-ervaring is niet nodig. Iedereen is welkom die houdt van expressie, dans en beweging en zich wil laten inspireren door de kunsten.

Thema's

 • Basischakra: Levenskracht en energie
 • Basischakra: Je lichaam als voertuig
 • Miltchakra: Je passie leven
 • Miltchakra: Stromen en transformatie
 • Zonnevlecht: Vuur; eros en expressie
 • Zonnevlecht: Vuur en kracht
 • Hartchakra; Mededogen
 • Hartchakra; Aanvaarding
 • Keelchakra; Heldere communicatie
 • Keelchakra; De stem
 • Voorhoofdchakra; Intuïtie
 • Voorhoofdchakra: Inzicht
 • Kruinchakra; Leven in balans
 • Kruinchakra;  Wijsheid
 • Kracht van overgave
 • De innerlijke godin
 • Presentaties van het eigen proces 1 en 2


Wat willen we bereiken met dit scholingsjaar?
Door gedurende negen maanden om de twee weken vanuit veiligheid in een groep bezig te zijn met het spelende en bewegende kind in jezelf kan het geleerde echt aarden in jezelf en zorgen voor een bodem. Het wordt nooit meer vergeten en is deel van jezelf geworden.

Dit scholingsjaar richt zich op:

 • Het aarden in het lichaam
 • Het ontdekken van kunstzinnigheid en creativiteit binnen drama, dans en beweging.
 • Het prikkelen van spontaniteit en durf
 • De wijze en de dwaas in jezelf leren kennen en hanteren
 • De geest en het beest in jezelf leren kennen en hanteren
 • Het accepteren van emoties en gericht uiting geven aan wat er in je leeft in drama dans en beweging
 • Contact maken met je innerlijke clown
 • Het leven vanuit je passie, met stralende ogen
 • Vanuit je volledige potentie in de wereld durven staan
 • Eigenheid manifesteren in de wereld
 • Het herkennen van oordelen en conditioneringen
 • In contact zijn met je emotionele en fysieke ervaringen
 • Bewust spelen en bewegen vanuit je centrum
 • Het herinneren van je innerlijke stilte
 • Rusten in jezelf in het hier en nu


Voor wie?
Dit scholingsjaar is bedoeld voor een ieder die creativiteit en kunstzinnigheid wil koppelen aan dramatische expressie, dans en beweging. Ervaring met dramatische expressie, lichaamswerk of specifieke artistieke ervaring wordt niet gevraagd. Wel de bereidheid om spelend en vanuit het lichaam, expressief te werken. Voor mensen in het algemeen die van spel, lichaamswerk en kunstzinnigheid houden is dit scholingsjaar geschikt, maar met name ook voor dramadocenten, speldocenten, yogadocenten, lichaamswerkdocenten die in hun dagelijks werk zich willen laten inspireren door het kunstzinnig en creatief  werken. Er wordt een rugzak aan nieuwe mogelijkheden en ervaringen aangeboden welke geïntegreerd kunnen worden in het dagelijks leven en werk.

Spelend en dansend langs de chacra’s
De subtitel van het programma is spelend en dansend langs de regenboog. Je maakt in negen maanden een inspirerende reis langs de kleuren van de regenboog: rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo, violet en wit. Op deze reis maak je gebruik van meditaties, lichamelijke oefeningen, rituelen, interactieve oefeningen, gesprekken, kunst muziek, dans etc. Vanuit de kleur zul je de zeven belangrijke chacra´s ontmoeten die overeenkomen met belangrijke levensgebieden als overleven, seksualiteit, macht, liefde, communicatie, verbeeldingskracht en spiritualiteit. Op je reis doe je ook de elementen aarde, water vuur en lucht aan. Deze elementen zul je ook gebruiken om zicht te krijgen en vorm te gaan geven aan datgene wat je in essentie wil vormgeven op deze aarde.

Procesevaluatie en procesbegeleiding

 • De commitmentbrief
 • Het proces-balans-verslag
 • Een kunstzinnige/creatieve basisopdracht
 • Het portfolio
 • Een eindpresentatie


De commitmentbrief
Aan het begin van dit studiejaar schrijf je een commitmentbrief. In deze brief word je uitgenodigd om kort en bondig voor jezelf en voor de docenten van De Kleine Tiki op papier te zetten wat de verwachtingen zijn t.a.v. het studiejaar. Welke investeringen ben je bereid te doen en welke afspraken wil je met jezelf maken?

Het  proces-balans-verslag
De Kleine Tiki vraagt je twee maal per jaar in het proces-balans-verslag  te reflecteren op de volgende drie onderwerpen:
1. Kunst als ontwikkelingsweg
2. Dans, drama: het vak (indien van toepassing)
3. Het persoonlijke proces

Wanneer je bewust werkt aan je persoonlijke en /of professionele ontwikkeling is het van belang om regelmatig stil te staan en waar te nemen waar je bent in je proces en wat je wensen en verlangens zijn voor de toekomst.

Een kunstzinnige/creatieve basisopdracht
Gedurende het scholingsjaar werk je naast het  tweewekelijkse (kunstzinnige) huiswerk aan een kunstzinnige/creatieve basisopdracht. Het is de bedoeling  dat je middels de basisopdracht over een langere periode aan  een werkstuk  werkt en hierin tot een persoonlijke (en indien gewenst professionele) verdieping komt.

Het portfolio
Aan het einde van het studiejaar bied je een portfolio aan ter inzage. Het  portfolio is een persoonlijke map met een inventarisatie van voor jou belangrijke zaken (o.a. lessen, workshops, gebruikte literatuur,  artikelen, krantenknipsels, persoonlijke ervaringen, werkervaringen, evaluaties, kunstzinnige en creatieve opdrachten en of werkstukken met, fotomateriaal)  die het afgelopen studiejaar bijgedragen hebben aan de persoonlijke en/of professionele ontwikkeling van jezelf als student.

De eindpresentatie
In de laatste twee bijeenkomsten van het scholingsjaar, bijeenkomst 17 en 18,  zijn er persoonlijke presentaties.
 In een presentatie van ongeveer twintig minuten presenteer je gebruikmakend van kunstzinnige en creatieve middelen je persoonlijke en/of  professionele proces van het gevolgde studiejaar. De presentatie kan elke vorm hebben die je verkiest. Bijv. een presentatie n.a.v. een kunstzinnig werkstuk, een gedicht, een verhaal, een dans, een performance, alles is mogelijk. Deze laatste twee dagen zijn een fantastische afsluiting van het scholingsjaar. 

Cursusdagen:
Twee dagen per maand
van 10.15 uur tot 17 uur.

Totaal 18 bijeenkomsten van eind augustus / begin september tot juni.
Voor exacte lesdata zie ‘Cursusdata’.

Locatie:
Breda

Aantal deelnemers: 
18 personen