CSL-jaar 1: Creatief Stemwerk 1

"Muziek en ritme vinden hun weg tot in de geheime plaatsen van de ziel" (Plato)

Zingend, spelend, schilderend, boetserend, tekenend en vooral genietend  op reis gaan langs de elementen aarde, water,  vuur,  lucht en ether.

Het programma
In dit scholingsjaar (dat voorheen 'Stemcreatie' heette) staat het persoonlijke proces centraal. Vooral het ‘IK’ heeft de aandacht. Gedurende negen maanden maak je een inspirerende reis langs klanken, kleuren, vormen en tonen. Op deze reis maak je  gebruik van stemimprovisatie, meditaties, lichamelijke oefeningen, teken, schilder- en kleiopdrachten, rituelen, dans- en bewegingsimprovisaties etc.
Systematisch onderzoek je  de verschillende ervaringslagen en niveaus van de stem met klank, kleur en vorm op zoek naar je oorspronkelijke stem.  Door gedurende negen maanden om de twee weken vanuit veiligheid in een groep op reis te gaan met het spelende en zingende kind in jezelf kan het geleerde echt aarden in jezelf en zorgen voor een bodem. Het wordt nooit meer vergeten en is deel van jezelf geworden. De elementen aarde, vuur, water, lucht en ether vormen een belangrijk onderdeel van de reis. Deze elementen kunnen je als bouwstenen gebruiken om je bestemming in het leven te realiseren.
De reis doet 5 haltes aan, waarbij je soms vooruitloopt en soms terug gaat naar een eerdere halte.

De volgende haltes, c.q. ervaringslagen van de stem doen we aan:
1. het fysieke, sensitieve niveau: aarde
2. het emotionele, affectieve niveau: vuur
3. het relationele, communicatieve niveau: water
4. het mentale, reflectieve niveau: lucht
5. het spirituele, intuïtieve niveau: ether

Tijdens deze reis word je aangemoedigd letterlijk en figuurlijk je stem te gebruiken, je creatieve vermogens aan te spreken, je emoties met behulp van stemexpressie, muziek, taal, kleur, klank en vorm te vertalen in een lied, op doek, in klei, in een collage etc. Het ontdekken van je eigen klank, kleur en vorm via het gebruik van de stem is het avontuur dat we samen aangaan. Hierdoor kun je met meer zelfvertrouwen genietend in het leven gaan staan. Je improvisatievermogen en spontaniteit worden vergroot. In de praktijk zien we dat het spelend onderzoeken van de stem gekoppeld aan kunstzinnig werken ongekende mogelijkheden heeft en heel intens en bevrijdend werkt.

Voor wie?
Dit scholingsjaar is bedoeld voor een ieder die het werken met de stem wil koppelen aan creativiteit en kunstzinnigheid. Specifieke zang of artistieke ervaring wordt niet gevraagd. Wel de bereidheid om spelend en zoekend vanuit de stem expressief te werken. Voor ieder in het algemeen die van zingen, muziek, lichaamswerk en kunstzinnigheid houden is deze training geschikt, maar ook voor zangdocenten, drama en speldocenten etc, die zich in hun dagelijks werk willen laten inspireren door creatief stemwerk. Er wordt een rugzak aan nieuwe methodieken, werkvormen, mogelijkheden en ervaringen geboden welke ook geïntegreerd kunnen worden in het dagelijks leven en/of werk.  Iedereen is welkom die houdt van zingen en  expressie en zich wil laten inspireren door de kunsten.

Thema’s

 • HAERE MAI, welkom
 • Aarde: De ademhaling van de aarde
 • Aarde: Aarde en blues
 • Vuur:  Toon en transformatie
 • Vuur:   Passie en liefde
 • Vuur: Spanning en ontspanning
 • Water: Stromen
 • Water: De kano en de elementen
 • Water: De toonstroom
 • Lucht:  Songbeeldboek
 • Lucht: Je hart luchten
 • Lucht: De luchtstroom
 • Ether: De stilte en het nu
 • Ether: Dromen en verlangens
 • Aarde en ether: Enthousiasme
 • Aarde en ether: De innerlijke kathedraal
 • Presentaties van het eigen proces 1 en 2


Procesevaluatie en procesbegeleiding

 • De commitmentbrief
 • Het proces-balans-verslag
 • Een kunstzinnige/creatieve basisopdracht
 • Het portfolio
 • Een eindpresentatie


De commitmentbrief
Aan het begin van dit studiejaar schrijf je een commitmentbrief. In deze brief word je uitgenodigd om kort en bondig voor jezelf en voor de docenten van De Kleine Tiki op papier te zetten wat de verwachtingen zijn t.a.v. studiejaar. Welke investeringen ben je bereid te doen en welke afspraken wil je met jezelf maken?

Het  proces-balans-verslag
De Kleine Tiki vraagt je twee maal per jaar in het proces-balans-verslag 1 en 2  te reflecteren op de volgende drie onderwerpen:
1. Kunst als ontwikkelingsweg
2. Stemcreatie: het vak (indien van toepassing)
3. Het persoonlijke proces
Wanneer je bewust werkt aan je persoonlijke en /of professionele ontwikkeling is het van belang om regelmatig stil te staan en waar te nemen waar je bent in je proces en wat je wensen en verlangens zijn voor de toekomst.

Een kunstzinnige/creatieve basisopdracht
Gedurende het scholingsjaar werk je naast het tweewekelijkse (kunstzinnige) huiswerk aan een kunstzinnige/creatieve basisopdracht. Het is de bedoeling  dat je middels de basisopdracht over een langere periode aan  een werkstuk werkt en hierin tot een persoonlijke (en indien gewenst professionele) verdieping komt.

Het portfolio
Aan het einde van het studiejaar bied je een portfolio aan ter inzage. Het  portfolio is een persoonlijke map met een inventarisatie van voor jou belangrijke zaken (o.a. lessen, workshops, gebruikte literatuur,  artikelen, krantenknipsels, persoonlijke ervaringen, werkervaringen, evaluaties, kunstzinnige en creatieve opdrachten en of werkstukken met fotomateriaal)  die het afgelopen studiejaar bijgedragen hebben aan de persoonlijke en/of professionele ontwikkeling van jezelf als student.  

De eindpresentatie
In de laatste twee bijeenkomsten van het scholingsjaar, bijeenkomst 17 en 18,  zijn er persoonlijke presentaties. In een presentatie van ongeveer twintig minuten presenteer je gebruikmakend van kunstzinnige en creatieve middelen je persoonlijke en/of  professionele proces van het gevolgde jaar.  De presentatie kan elke vorm hebben die je verkiest. Bijv. een presentatie n.a.v. een kunstzinnig werkstuk, een lied, een gedicht, een verhaal, een dans, een performance, alles is mogelijk. Deze laatste twee dagen zijn een fantastische afsluiting van het scholingsjaar. 

Cursusdagen
Twee dagen per maand
van 10.15 uur tot 17 uur.

Totaal 18 bijeenkomsten van eind augustus / begin september tot juni.
Voor exacte lesdata zie ‘Cursusdata’.

Locatie:
Breda

Aantal deelnemers:
18 personen