CSL-jaar 3: Creatief werken met individuen en groepen

" Creativiteit betekent dat je iets nieuws het licht doet zien"

In dit Tiki-jaar ligt het accent op het professioneel en creatief werken met individuen en groepen in profit en non-profitorganisaties.
Centraal staan:
1. Het integreren van creatieve en kunstzinnige werkvormen in workshops, coaching  en training.
2. Het ontwikkelen van een creatieve attitude als coach/begeleider/trainer.
3. Het opdoen van kennis, inzicht en vaardigheden om vernieuwend  te kunnen werken met individuen en groepen.

Voor wie
Het Tiki-jaar is bedoeld voor coaches/ begeleiders/trainers  in opleiding en gevorderde coaches/ begeleiders/trainers , die met name vaardigheden willen scholen als: out of the box denken, experimenteel werken, inventiviteit en  verbeeldingskracht in het werken met individuen en groepen. Dit scholingsjaar is zeer geschikt voor  de coach/begeleider die op een spelende en creatieve manier zijn  vak wil uitoefenen en daarbij  gebruik  wil maken van creatieve en kunstzinnige methoden en technieken. Dus wil je een rugzak aan nieuwe ideeën dan is dit scholingsjaar iets voor jou!

Beginsituatie
Dit scholingsjaar is toegankelijk voor studenten die een opleiding tot coach/begeleider/opleider/ stem en lichaamswerker volgen of gevolgd hebben maar ook voor  coaches, docenten,  stem en lichaamswerkers, yogadocenten,  therapeuten, opleiders, coachende leidinggevenden en trainers.  Personen die in de praktijk werken met groepen of dit op korte termijn willen gaan doen en op zoek zijn naar een stevige basis voor het creatief werken met individuen en groepen zijn  van harte welkom.
Wij vragen naast analytisch vermogen, een zekere dosis durf, spontaniteit en improvisatievermogen. Daarbij gaan we ervan uit dat je als student bereid bent je persoonlijke en professionele kwaliteit in het creatief werken met individuen en groepen verder te onderzoeken
Om toegelaten te worden tot dit scholingsjaar, dien je bij inschrijving via het digitale inschrijfformulier aan te geven welke opleidingsachtergrond/werkervaring je hebt, zodat De Kleine Tiki  kan bepalen of deze toereikend is.

Scholingsgroep als leergroep
De scholingsgroep biedt de mogelijkheid om vaardigheden te trainen en de eigen werkstijl vorm te geven. Tijdens de scholing  oefen je praktisch voor en met de groep. De oefen- en praktijksituaties worden ondersteund door theoretische kaders en er is  aandacht voor persoonlijke nabespreking. Huiswerkopdrachten vormen onderdeel van het scholingsjaar.

Doelstelling
Na het volgen van het scholingsjaar ‘Creatief werken met individuen en groepen’ kun je:

 • Een begeleidingsvraag in een creatief en kunstzinnig workshopaanbod vertalen.
 • Een workshop in de verkennende, verdiepende en voltooiende fase creatief begeleiden.
 • Creatieve werkvormen toepassen en hanteren individueel en groepsgericht.
 • Spelend experimenteel werken met individuen en groepen.
 • Groepsdynamische processen herkennen en begeleiden.
 • Creatief inspelen op (lastige) groepssituaties en lastige deelnemers.

Inhoud van de bijeenkomsten

 • Kennismaking en creatief werken met afbeeldingen
 • Creatief werken met afbeeldingen binnen workshops, individueel en groepsgericht
 • Werken met de stem, klank en muziek binnen workshops, individueel en groepsgericht (2 keer)
 • Werken met dramatische expressie binnen workshops,individueel en groepsgericht (2 keer)
 • Beeldend creatief werken in workshops, individueel en groepsgericht        (2 keer)
 • Lichaamsgericht werken binnen  workshops,individueel en groepsgericht (2 keer)
 • Werken met taal en tekens in workshops,individueel en groepsgericht       (2 keer)
 • Werken met natuur en vorm binnen workshops,individueel en groepsgericht (2 keer)
 • Practicum workshop presentatie (2 keer)
 • Persoonlijke presentaties (2 keer)

Werkwijze                                                                                                                                                                                                                                                          
Het scholingsjaar is gericht op het ontwikkelen van creatieve en didactische vaardigheden. Je wordt dan ook gevraagd zelf te oefenen in de groep en daarbuiten, en eigen materiaal en werkvragen in te brengen.

Procesevaluatie en procesbegeleiding

 • De commitmentbrief
 • Het proces-balans-verslag
 • Een kunstzinnige/creatieve basisopdracht
 • Het portfolio
 • Een eindpresentatie

De commitmentbrief
Aan het begin van dit scholingsjaar schrijf je een commitmentbrief. In deze brief word je uitgenodigd om kort en bondig voor jezelf en voor de docenten van De Kleine Tiki op papier te zetten wat de verwachtingen zijn t.a.v. scholingsjaar. Welke investeringen ben je bereid te doen en welke afspraken wil je met jezelf maken?

Het  proces-balans-verslag
De Kleine Tiki vraagt je twee maal per jaar in het proces-balans-verslag  te reflecteren op de volgende drie onderwerpen:
1. Kunst als ontwikkelingsweg
2. Creatief werken met individuen en groepen
3. Het persoonlijke proces

Wanneer je bewust werkt aan je persoonlijke en /of professionele ontwikkeling is het van belang om regelmatig stil te staan en waar te nemen waar je bent in je proces en wat je wensen en verlangens zijn voor de toekomst.

Een kunstzinnige/creatieve basisopdracht
Gedurende het scholingsjaar werk je naast het tweewekelijkse (kunstzinnige) huiswerk aan een kunstzinnige/creatieve basisopdracht. Tijdens de scholingscyclus ontwerp je een creatief workshopaanbod, dat (deels) tijdens de scholingsdagen wordt uitgevoerd.

Het portfolio
Aan het einde van het scholingsjaar bied je een portfolio aan ter inzage. Het  portfolio is een persoonlijke map met een inventarisatie van voor jou belangrijke zaken (o.a. lessen, workshops, gebruikte literatuur,  artikelen, krantenknipsels, persoonlijke ervaringen, werkervaringen, evaluaties, kunstzinnige en creatieve opdrachten en of werkstukken met fotomateriaal)  die het afgelopen scholingsjaar bijgedragen hebben aan de persoonlijke en/of professionele ontwikkeling van jezelf als student.

De eindpresentatie
In de laatste twee bijeenkomsten van het scholingsjaar, bijeenkomst 17 en 18,  zijn er persoonlijke presentaties. In een presentatie van ongeveer twintig minuten presenteer je gebruikmakend van kunstzinnige en creatieve middelen je persoonlijke en/of  professionele proces van het gevolgde jaar.  De presentatie kan elke vorm hebben die je verkiest. Bijv. een presentatie n.a.v. een kunstzinnig werkstuk, een lied, een gedicht, een verhaal, een dans, een performance, alles is mogelijk. Deze laatste twee dagen zijn een fantastische afsluiting van het  scholingsjaar

Cursusdagen:
Twee dagen per maand
van 10.15 uur tot 17 uur.

Totaal 18 bijeenkomsten van eind augustus / begin september tot juni. 
Voor exacte lesdata zie ' Cursusdata’.

Locatie:
Breda

Aantal deelnemers:
18 personen