Kunstzinnig Dynamisch Coachen

Het grootste kunstwerk
Ben jij als mens
 
Een kunstwerk
dat je zelf maakt
En in wezen
al oorspronkelijk bent

Het is er voor jou,
Geef jezelf de ruimte
Om er echt van te genieten
De opleiding tot Kunstzinnig Dynamisch Coach bestaat uit vier scholingsjaren van ieder 18 lesdagen:
 • Tiki-jaar 1: Basisjaar kunst en innerlijke ontwikkeling 1
 • Tiki-jaar 2: Basisjaar kunst en innerlijke ontwikkeling 2
 • Tiki-jaar 3: Kunstzinnig dynamisch leven en coachen
 • Tiki-jaar 4: Specialisatiejaren:
  • Kunstzinnig dynamisch coachen gericht op volwassenen (KDCV) of
  • Kunstzinnig dynamisch coachen gericht op kinderen (KDCK) of
  • Kunstreis van de Ziel (KvdZ)

Je kunt als student tijdens de vier scholingsjaren naar keuze het accent leggen op persoonlijke ontwikkeling en/of professionele ontwikkeling. Tijdens alle scholingsjaren  kan een start worden gemaakt met het kunstzinnig dynamisch coachend werken. Dit is echter niet noodzakelijk.  Je wordt uitgenodigd  en gestimuleerd om zoveel mogelijk vanuit eigenheid te leven en werken en een vorm te zoeken die daarbij past. Binnen de structuur van het kunstzinnig dynamisch leven en werken is veel mogelijk!

De methodiek
KDC is een methodiek om creatief en kunstzinnig te werken aan persoonlijke en professionele ontwikkeling. Het gebruik van deze overzichtelijke beeldende methodiek leidt tot diepgaande inzichten en wezenlijke veranderingen in leven of werk. Binnen het KD-coachen wordt doelgericht, bewust en planmatig maar vooral ook spelend aan de vraag van de cliënt gewerkt. Er wordt over het algemeen gewerkt met creatieve en kunstzinnige uitbeeldingen via schilderen, tekenen, boetseren, taal en spel. Deze kunstzinnige uitbeeldingen zijn uitdrukkingen van indrukken die opgedaan zijn in levensgebieden als werk, relaties, gezin, school. In een inzichtgevend gesprek, naar aanleiding van de kunstzinnige uitbeelding, kunnen specifieke werkvormen en media ingezet worden om tot een verdere verdieping te komen nl.: werken met taal, werken met rolwisselingen, lichamelijke uitbeelding, werken met de stem, werken met voorwerpen, attributen in de ruimte, geleide fantasieën, metaforen etc. Er kan ter plekke overgegaan worden tot de methode van het “spelend experimenteel werken” met als doel dat de cliënt spelend bewustzijn ontwikkelt in zijn eigen ontwikkelings- en/of werkproces en zo ervarend kan leren.

De KDC-methodiek is erop gericht om het coachende werk speels en met plezier te doen. ‘Houd het licht!  in de dubbele betekenis van het woord is van toepassing! KDC-coachen is als het maken van een kunstwerk! Je doet het met aandacht en toewijding, zoekend en gebruikmakend van de juiste media en werkvormen, maar vooral vanuit kennis, inspiratie en enthousiasme.
Als KD-coach luister je, vraag je, ondersteun je, confronteer je en ontwikkel je samen met de cliënt stapsgewijs nieuwe perspectieven door creatief en kunstzinnig werken te koppelen aan actie vanuit liefde, gebruikmakend van de media en werkvormen die je ter beschikking hebt. Hierin schuilt de dynamiek!
De ervaring leert dat de coach die naast het verbale werken de kracht van het non-verbale, het creatieve en kunstzinnige “doen” eenmaal ervaren heeft, niet meer zonder zal kunnen. Hij zal deze methodiek waar mogelijk toepassen in de dagelijkse praktijk van het coachende werk.

Moet je nu kunstzinnig en creatief zijn om deze vorm van coachen te kunnen toepassen? Nee! Je hoeft geen kunstenaar te zijn of erg creatief te zijn maar wel:
 • de spelende, creatieve en kunstzinnige mens in jezelf en de ander willen ontmoeten,
 • in staat zijn om met verwondering naar de mens en de wereld te kijken,
 • willen experimenteren, avontuurlijk durven zijn,
 • van mensen en hun processen houden,
 • intuïtie willen ontwikkelen,
 • jezelf willen laten dragen door liefde, maar ook de eigen angst willen omarmen,
 • gevoelig en meelevend zijn, vanuit een optimistische en positieve levenshouding,
 • jezelf ruimte geven om het niet allemaal te willen beheersen, om lerend te mogen zijn,
 • jezelf toestaan om fouten te mogen maken,
 • bereid zijn tot zelfonderzoek en zelfreflectie,
 • interesse hebben in het werken met patronen en het ontdekken van rode draden in werk en leven,
 • doelgericht en methodisch kunnen werken met souplesse.

Er wordt nogal wat van je gevraagd als je als competent KD-coach door het leven wil. Maar het is een prachtig vak en echt de moeite waard. Je kunt werkelijk werken om te leven en in dienst van het leven werken, maar dan het Leven met een grote L.

Er is de laatste jaren nogal wat literatuur verschenen over coachen. Deze boeken verschaffen inzichten in methodiek, methoden en middelen in de praktijk van het coachen. Het zijn bruikbare bronnen voor het werken in de praktijk. Creativiteit en kunstzinnigheid worden daarin weinig genoemd als werkvorm en methodiek. Dat is jammer. Onze ervaring leert iedere dag opnieuw dat werken met creativiteit en kunstzinnigheid juist heel praktische en tastbare methoden en middelen leveren voor het coachen van cliënten. De KDC-methodiek heeft alles in zich om op een aangename en speelse manier diepgang te verkrijgen. Wanneer in een sessie of training de situatie van de cliënt zo nu en dan letterlijk en figuurlijk vanuit een heel ander perspectief benaderd wordt door gebruik te maken van creatief en kunstzinnig werken, zien we bijna altijd verrassende en vaak ook hele bruikbare inzichten ontstaan.