Coach in Creatief Stem- en Lichaamswerk

‘Zingen is
de dans van de adem’
De opleiding tot Coach in Creatief Stem- en Lichaamswerker bestaat uit drie scholingsjaren van ieder 18 lesdagen:
 • CSL-jaar 1:
  • Creatief stemwerk 1 * en/of
  • Creatief lichaamswerk 1 **
 • CSL-jaar 2: Creatief stem- en lichaamswerk 2 (verdiepend combi-jaar)
 • CSL-jaar 3: Creatief werken met individuen en groepen ***

Je kunt als student tijdens de drie scholingsjaren naar keuze het accent leggen op persoonlijke ontwikkeling en/of professionele ontwikkeling. Tijdens alle scholingsjaren  kan een start worden gemaakt met het coachen in creatief stem- en lichaamswerk in de praktijk. Dit is echter niet noodzakelijk.  Je wordt uitgenodigd  en gestimuleerd om zoveel mogelijk vanuit je eigenheid te leven en werken en een vorm te zoeken die daarbij past. Binnen de structuur van het ‘creatief stem en lichaamswerk’ is veel mogelijk!

Creatief Stem- en Lichaamswerk
Dans, beweging en zingen zijn fantastische media om een echte authentieke ontmoeting met je zelf aan te gaan en daarin ook de ander te ontmoeten van mens tot mens, van hart tot hart, voorbij alle culturele grenzen.
In onze samenleving is er op dit moment veel aandacht voor deze media. Er worden allerlei vormen van stemwerk en lichaamswerk aangeboden. Van recreatieve zangkoren tot stemworkshops waar gewerkt wordt met klankmassages, klankmeditaties en soundhealing. Van ballroomdansen, salsadansen tot trancedansen vanuit oeroude rituelen gericht op transformatie. We zien ook talentenjachten in allerlei soorten en maten.
Binnen Creatief Stem- en Lichaamswerk (afgekort CSL-werk) ligt de nadruk op innerlijke transformatie, persoonlijke ontwikkeling en spiritualiteit. Er wordt gebruik gemaakt van zang, dans en kunstzinnig werken zonder dat de techniek op de voorgrond staat. Het gaat niet om artistiek, maar om authentiek. Je wordt gestimuleerd in contact te komen met je innerlijk weten en de helende kracht van je expressie te ervaren. Je centreert jezelf en heet vanuit jezelf de ander welkom in de expressieve ontmoeting. Soms kun je voelen dat je zacht opgetild wordt door de geest van je lied of je dans en komt er een lichtheid in je klanken en bewegingen. Soms merk je dat je blokkeert en geen beweging of klank kunt voortbrengen en dat je behoefte hebt aan het ontladen van spanning. Door ruimte te geven aan je blokkade, door er expressie aan te geven kan de blokkade transformeren waardoor je met vernieuwde energie in de wereld kunt staan.
Je wordt uitgenodigd om via stemwerk en lichaamswerk een innerlijk avontuur aan te gaan waarbij gebruik wordt gemaakt van kunstzinnige werkvormen als schilderen, tekenen,  boetseren, poëzie en spel.
Dat is wat CSL-werk onderscheidt van andere vormen van stemwerk en lichaamswerk. Het kunstzinnig werken gekoppeld aan stemwerk en lichaamswerk versnelt en verdiept het persoonlijke ontwikkelingsproces. Binnen CSL-werk wordt iedereen uitgenodigd die kan bewegen, een stem heeft en een penseel kan vasthouden, mee op reis te gaan. Je hebt geen speciaal talent of een speciale training nodig, maar wel de bereidheid om aan je persoonlijke ontwikkelingsproces te willen werken.

CSL-werk kent de volgende uitgangspunten:
 • Zingen verbindt, het is de moedertaal van alle mensen.
 • Zingen is een natuurlijke en eenvoudige manier om er helemaal te zijn en jezelf volledig uit te drukken met al je ervaringen, gevoelens en verlangens.
 • Dansen vertelt je wat je diep van binnen weet en ervaart.
 • Dansen helpt je thuis te komen en thuis te zijn in je lichaam
 • Dansen helpt  om de zuivere expressie van je zelf weer terug te vinden.
 • Kunstzinnig werken schept ruimte om dat te verbeelden waar niet zomaar woorden voor zijn
 • Iedereen kan tekenen, schilderen en boetseren, als kind deed je dit zonder oordeel. Je kunt het zelfs met je ogen dicht.
 • Zeg eerst ‘ja’ tegen jezelf en dan ‘ja’ tegen de ander

De CSL-scholingsjaren: Een overzicht
Tot voor kort hebben we binnen De Kleine Tiki ten behoeve van de KDC-opleiding jarenlang aanvullende (keuze)programma’s verzorgd die gericht waren op het gebruik van creatief werken met enerzijds de stem en anderzijds programma’s gericht op dans, drama  en beweging bij  het werken aan persoonlijke ontwikkeling. De doorgewerkte en doorleefde programma’s waren : 
 • Stemcreatie: kunstzinnig werken en de stem
 • Dans Drama en Creatie.  

Vanaf schooljaar 2015-2016 worden deze programma's samengevoegd in de nieuwe opleiding Creatief Stem- en Lichaamswerk.

CSL-jaar 1: Kiezen voor Creatief stemwerk of Creatief Lichaamswerk
Aan de basis van de opleiding tot CSL-werker staat nu het scholingsjaar CSL jaar 1. Dit is een scholingsjaar waarbinnen je kunt specialiseren in:
 • Creatief stemwerk 1 (*)
 • Creatief lichaamswerk 1 (**)

Al naar gelang je interesse en voorkeur kun je kiezen of je je meer specifiek wilt richten op creativiteit binnen stemwerk of creativiteit binnen lichaamswerk. Uiteraard kun je als basis ook beide scholingsjaren volgen.

CSL-jaar 2: verdiepend combi-jaar Creatief Stem- en Lichaamswerk 2
In het tweede jaar van de CSL-opleiding welke we het ‘verdiepende jaar' noemen komt het stemwerk en het lichaamswerk tezamen in één scholingsjaar. Je wordt in dit scholingsjaar op beide gebieden aangesproken. Immers in de praktijk heeft het werken met de stem veel met lichaamswerk te maken en lichaamswerk veel met stemwerk. Je hebt de ruimte om je binnen dit scholingsjaar te specialiseren indien gewenst. Binnen de huiswerkopdrachten en binnen de basisopdracht kun je hierin je eigen route bepalen.

CSL-jaar 3: Creatief werken met individuen en groepen
Dit scholingsjaar is bedoeld voor  CSL-werkers maar ook voor KDC-coaches, docenten, begeleiders, therapeuten, trainers en vele anderen die met name hun creatieve vaardigheden willen scholen  in het werken met groepen en individuen. De methodiek van het spelend experimenteel werken en het gebruik van de media:  stem, lichaam, beeldend, drama, taal, natuur en vorm staan in dit scholingsjaar centraal. Tijdens de scholing  oefen je praktisch voor en met de groep en leer je een workshop/training vanuit een thema vormgeven en begeleiden.

* Voorheen Stemcreatie
** Voorheen Dans, drama en creatie
*** Ontstaan vanuit het Tiki-jaar Train de Trainer Creatief). CSL-jaar 3 heeft 7 bijeenkomsten meer dan het voormalige Tiki-jaar Train de Trainer Creatief.