Poldy Koot

You've got to get up every morning with a smile on your face
And show the world all the love in your heart
Then people gonna treat you better
You're gonna find, yes, you will
That you're beautiful as you feel

" beautiful" by Carol King
Poldy Koot (1970)

Functie: Docent

Wie is Poldy?

Poldy heeft als opleidingen HBO Sociaal Pedagogische Hulpverlening gestudeerd. Zij heeft vervolgens in de residentiële hulpverlening gewerkt en als leidinggevende in de kinderopvang. In het begin van de 21ste eeuw heeft zij de PABO afgerond en enkele jaren als leerkracht in het basisonderwijs gewerkt. Momenteel werkt zij, naast het lesgeven bij de Kleine Tiki, als project- en procesmanager. De projecten die zij uitvoert zijn altijd maatschappelijk georiënteerd en gericht op de groepsprocessen. In haar werk gaat Poldy altijd uit van het positieve van elk individu en de inspiratie die men aan elkaar kan geven.
Naast het werken met groepen lopen er twee onderwerpen als een rode draad door haar leven. De eerste is het reizen over heel de wereld. Als klein kind had zij besloten dat ze alle landen van de wereld wilde gaan zien. Alle landen is nog niet gelukt, maar inmiddels heeft zij al drie keer een jaar lang over de wereld gereisd. Door de vele culturen en mensen die zij tijdens deze reizen heeft mogen ontmoeten heeft zij een open blik naar alle mensen gekregen. Het tweede onderwerp is creativiteit in de breedste zin van het woord. Poldy heeft vele cursussen gedaan zoals: modeltekenen, modelkleien, schilderen,bloemschikken, grafische vormgeving, fotografie, kunstgeschiedenis, theatersport, clownerie, zang en dans. Het plezier en de ervaring die zij tijdens deze cursussen heeft opgedaan wil zij graag met de studenten van de Kleine Tiki delen.