KDC - Tiki-jaar 1: Basisjaar kunst en innerlijke ontwikkeling 1

Het doel van de kunst is niet het uiterlijk van de dingen weer te geven, maar het innerlijk….dat is de echte werkelijkheid

(Aristoteles)
In het basisjaar ‘Kunst en innerlijke ontwikkeling 1’ staat het ‘IK’ centraal.  Het scholingsjaar staat in het teken van kunstzinnig werken aan persoonlijke groei,  de eigen biografie  en een kennismaking met het coachend werken gebruikmakend van kunstzinnige en creatieve werkvormen.  In grote lijnen komt het erop neer dat je via de kunstzinnige en creatieve media jezelf gaat  ‘schoon spelen’ zoals wij dat zeggen.  Je maakt contact met de scheppende bron in jezelf door te boetseren,  te tekenen en te schilderen. Er wordt ook gezongen, gedanst  en met gedichten gewerkt . Je zult merken dat je fantasie, beweeglijkheid en genietend vermogen geprikkeld worden.  Het actief en met verwondering werken met vorm, beweging, klank en kleur zonder dat het ‘goed of perfect’ moet voedt je innerlijke ontwikkeling.  Door een dialoog aan te gaan met je werkstukken, met jezelf en met elkaar ontstaat verdieping. Dit basisjaar beoogt een stroomversnelling in bewustwording en kunstzinnige vaardigheden te bewerkstelligen.  Meditatief geschilderde, geboetseerde  of getekende  werkstukken bevatten voor de maker vaak een geheim!  Door op zoek te gaan naar dit geheim kom je dichter bij de kern, je  ‘oorspronkelijk zijn' en dat is echt genieten! 
De rode draad van dit jaar zijn thema's uit het boek van Roeland Frank Hoefsloot: 'Meditatief Boetseren, kunstzinnig en creatief werken aan persoonlijke en professionele ontwikkeling'.

1. In beweging komen
2. Centreren
3. Openen/sluiten
4. De bodem en het ‘gaan staan’
5. Presentatie

Naast literatuurstudie, waarin voornamelijk de Psychosynthese  (een richting binnen de humanistische psychologie) centraal staat, word je door de huiswerkopdrachten die gekoppeld zijn aan de bijeenkomsten, en door de basisopdracht,  geprikkeld om actief je mogelijkheden binnen de kunstzinnige media te verkennen. Er wordt een begin gemaakt met  de verkenning van de OER-vaardigheden: Observeren, Exploreren en Reageren zoals beschreven in het boek Kunstzinnig Dynamisch Coachen van R.F. Hoefsloot.
( Daadwerkelijk cliëntcontact is dit scholingsjaar niet noodzakelijk)

Thema's van de bijeenkomsten
 • Kennismaking en in beweging komen
 • Vissen in het gezin van herkomst
 • Het labyrint: over patronen
 • Werken met subpersonen 1 en 2
 • Beweging en emotie
 • Centreren
 • Open je hart
 • Aarden
 • Drie kleine kleutertjes
 • Werken met maskers 1 en 2
 • Poëzie van het lichaam - mandala
 • Thuiswonen, thuiskomen, thuiszijn
 • Kleurbekennen 1
 • Gaan staan
 • Presentatie van het eigen proces 1 en 2 

Werkwijze
Er wordt in een groep van maximaal18 personen gewerkt. De bijeenkomsten kunnen bestaan uit:
 • Een inleidende oefening/meditatie gericht op het thema van de bijeenkomst.
 • Warming-up eventueel gebruikmakend van stem of lichaamswerk.
 • Kustzinnige en creatieve opdrachten die aansluiten bij het thema van de bijeenkomst.
 • Persoonlijke nabesprekingen (in tweetalen of in kleine groepen) van de kunstzinnige en creatieve opdrachten.
 • Oefenen van vaardigheden met betrekking tot het bespreken van beeldende werkstukken.
 • Theorieverkenningen naar aanleiding van het thema.
 • Huiswerkbespreking: de huiswerkopdrachten die de student na iedere bijeenkomst mag maken zijn gericht op reflectie, literatuurverwerking en praktisch kunstzinnig werken.

Procesevaluatie en procesbegeleiding
Gedurende het scholingsjaar zijn er een aantal documenten/opdrachten waaraan de student mag werken:
 • De commitmentbrief
 • Het proces-balans-verslag
 • Een kunstzinnige/creatieve basisopdracht
 • Het portfolio
 • Een eindpresentatie

De commitmentbrief
Aan het begin van dit studiejaar schrijf je een commitmentbrief. In deze brief word je uitgenodigd om kort en bondig voor jezelf en voor de docenten van De Kleine Tiki op papier te zetten wat de verwachtingen zijn t.a.v. het studiejaar. Welke investeringen ben je bereid te doen en welke afspraken wil je met jezelf maken?

Het  proces-balans-verslag
De Kleine Tiki vraagt je twee maal per jaar in het proces-balans-verslag te reflecteren op de volgende drie onderwerpen:
1. Kunst als ontwikkelingsweg
2. Het persoonlijke proces
3. Kunstzinnig dynamisch coachen het ambacht (indien aan de orde)
Wanneer je bewust werkt aan je persoonlijke en /of professionele ontwikkeling is het van belang om regelmatig stil te staan en waar te nemen waar je bent in je proces en wat je wensen en verlangens zijn voor de toekomst.
Een kunstzinnige/creatieve basisopdracht
Gedurende het scholingsjaar werk je naast het tweewekelijkse (kunstzinnige) huiswerk aan een kunstzinnige/creatieve basisopdracht. Het is de bedoeling  dat je middels de basisopdracht over een langere periode aan een werkstuk werkt en hierin tot een persoonlijke en (indien aan de orde ) professionele verdieping komt.

Het portfolio
Aan het einde van het studiejaar bied je je portfolio aan ter inzage. Het  portfolio is een persoonlijke map met een inventarisatie van voor jou belangrijke zaken (o.a. lessen, workshops, gebruikte literatuur,  artikelen, krantenknipsels, persoonlijke ervaringen, werkervaringen, evaluaties, kunstzinnige en creatieve opdrachten en of werkstukken met, fotomateriaal)  die het afgelopen studiejaar bijgedragen hebben aan de persoonlijke en/of professionele ontwikkeling van jezelf als student.

De eindpresentatie
In de laatste twee bijeenkomsten van het scholingsjaar, bijeenkomst 17 en 18,  zijn er persoonlijke presentaties. In een presentatie van ongeveer twintig minuten presenteer je gebruikmakend van kunstzinnige en creatieve middelen je persoonlijke en/of  professionele proces van het gevolgde studiejaar.  De presentatie kan elke vorm hebben die je verkiest. Bijv. een presentatie n.a.v. een kunstzinnig werkstuk, een gedicht, een verhaal, een dans, een performance, alles is mogelijk. Deze laatste twee dagen zijn een fantastische afsluiting van het studiejaar. 
Cursusdagen:
Twee dagen per maand
- van 10.00 tot 17 uur in Assen
- van 10.15 tot 17 uur in Breda
.
Totaal 18 bijeenkomsten van eind augustus / begin september tot juni.

Voor exacte lesdata zie ‘Cursusdata’.

Locaties
Breda en Assen

Aantal deelnemers:
18 personen