KDC - Tiki-jaar 2: Basisjaar kunst en innerlijke ontwikkeling 2

De opgave is niet een ander, maar jezelf te zijn en jezelf – het eigenste en innerlijkste - door middel van contouren en kleuren tot uitdrukking te brengen

(Heinrich von Kleist)
In het tweede basisjaar ‘Kunst en innerlijke ontwikkeling 2’ staat het ‘Ik en de ander’ meer centraal.
Je gaat het creatieve en kunstzinnige avontuur aan om een mogelijk antwoord te vinden op de volgende vragen: Hoe is je verhouding  tot de buitenwereld?  Hoe ga je om met polariteiten in jezelf? Hoe ben je eigen stuurman of stuurvrouw in je leven en in je werk? Wat breng je van je binnenwereld naar buiten? Van waaruit  communiceer je met je omgeving? Kun je  eerst  ‘ja’ zeggen tegen je zelf en daarna ‘ja’ tegen de ander?  Hoe wil je gaan staan in de wereld? Welk verlangen wil je daarin realiseren? Hoe ga je dit handen en voeten geven?

In dit jaar wordt de spelende verkenning van het coachend werken gebruikmakend van kunstzinnige en creatieve werkvormen voortgezet . Dit in een groep van 18 studenten waarin ruimte is voor persoonlijke aandacht. Ook in dit studiejaar maak je contact met de scheppende bron in jezelf door te boetseren, tekenen, zingen, bewegen en schilderen en je zult merken dat je fantasie, beweeglijkheid en genietend vermogen geprikkeld worden.
Vanuit de praktijk van het kunstzinnig werken en vanuit de theorie gaan we op zoek naar de methodiek die ons handelen in het leven en eventueel in het coachende werk kan sturen. De rode draad van dit jaar zijn de thema's die horen bij de ‘Handenmeditatie'  welke werd ontworpen en beschreven door Roeland Frank Hoefsloot, een methodiek om je leven liefdevol, praktisch, kunstzinnig en creatief in eigen hand te nemen.

1. De duim: over zelfbevestiging, licht en schaduw
2. De wijsvinger: over projectie en contact
3. De middelvinger: over leiderschap/meesterschap
4. De ringvinger: over trouw en transformatie
5. De pink: over genieten van het kleine
6. De handen gevouwen: over ontvangen
7. De handen ontvouwen: over schenken

Naast literatuurstudie, waarin voornamelijk de Psychosynthese  (een richting binnen de humanistische psychologie) centraal staat, word je door de huiswerkopdrachten die gekoppeld zijn aan de bijeenkomsten, en door de basisopdracht  geprikkeld om actief je mogelijkheden binnen de kunstzinnige media te verkennen. De verkenning van de OER-vaardigheden: Observeren, Exploreren en Reageren zoals beschreven in het boek Kunstzinnig Dynamisch Coachen van R.F. Hoefsloot komt ook dit schooljaar aan de orde.
 
( Daadwerkelijk cliëntcontact is dit scholingsjaar niet noodzakelijk)

Thema’s van de bijeenkomsten
 • Ontdek je eigenwaarde en zelfbevestiging
 • Gids-zijn
 • Zelfportret
 • Innerlijke leiding
 • De innerlijke criticus
 • Anima-animus 1
 • Anima-animus 2
 • De schaduw in het licht
 • Trouw zijn
 • Werken met verhalen en beelden
 • Projectie en spiegelen
 • Vergeving
 • Schenken en ontvangen
 • Dienstbaar zijn
 • Genieten van het kleine
 • Kleurbekennen 2
 • Presentaties van het eigen proces 1 en 2

Werkwijze
Er wordt in een groep van 18 personen gewerkt. De bijeenkomsten kunnen bestaan uit:
 • Een inleidende oefening/meditatie gericht op het thema van de bijeenkomst.
 • Warming-up eventueel gebruikmakend van stem- of lichaamswerk.
 • Kustzinnige en creatieve opdrachten die aansluiten bij het thema van de bijeenkomst.
 • Persoonlijke nabesprekingen (in tweetallen of in kleine groepen) van de kunstzinnige en creatieve opdrachten.
 • Oefenen van vaardigheden met betrekking tot het bespreken van beeldende werkstukken.
 • Theorieverkenning naar aanleiding van het thema.
 • Huiswerkbespreking: de huiswerkopdrachten die na iedere bijeenkomst gemaakt mogen worden zijn gericht op reflectie, literatuurverwerking en praktisch kunstzinnig werken.

Procesevaluatie en procesbegeleiding
Gedurende het scholingsjaar zijn er een aantal documenten/opdrachten waaraan de student mag werken:
 • De commitmentbrief
 • Het proces-balans-verslag
 • Een kunstzinnige/creatieve basisopdracht
 • Het portfolio
 • Een eindpresentatie

De commitmentbrief
Aan het begin van dit studiejaar schrijf je een commitmentbrief. In deze brief word je uitgenodigd om kort en bondig voor jezelf en voor de docenten van De Kleine Tiki op papier te zetten wat de verwachtingen zijn t.a.v. het studiejaar. Welke investeringen ben je bereid te doen en welke afspraken wil je met jezelf maken?

Het  proces-balans-verslag
De Kleine Tiki vraagt je twee maal per jaar in het proces-balans-verslag te reflecteren op de volgende drie onderwerpen:
1. Kunst als ontwikkelingsweg
2. Het persoonlijke proces
3. Kunstzinnig dynamisch coachen het ambacht (indien aan de orde)

Wanneer je bewust werkt aan je persoonlijke en /of professionele ontwikkeling is het van belang om regelmatig stil te staan en waar te nemen waar je bent in je proces en wat je wensen en verlangens zijn voor de toekomst.

Een kunstzinnige/creatieve basisopdracht
Gedurende het scholingsjaar werk je naast het tweewekelijkse (kunstzinnige) huiswerk aan een kunstzinnige/creatieve basisopdracht. Het is de bedoeling  dat je middels de basisopdracht over een langere periode aan een werkstuk werkt en hierin tot een persoonlijke en (indien aan de orde ) professionele verdieping komt.

Het portfolio
Aan het einde van het studiejaar bied je je portfolio aan ter inzage. Het  portfolio is een persoonlijke map met een inventarisatie van voor jou belangrijke zaken (o.a. lessen, workshops, gebruikte literatuur,  artikelen, krantenknipsels, persoonlijke ervaringen, werkervaringen, evaluaties, kunstzinnige en creatieve opdrachten en of werkstukken met, fotomateriaal)  die het afgelopen studiejaar bijgedragen hebben aan de persoonlijke en/of professionele ontwikkeling van jezelf als student.

De eindpresentatie
In de laatste twee bijeenkomsten van het scholingsjaar, bijeenkomst 17 en 18,  zijn er persoonlijke presentaties. In een presentatie van ongeveer twintig minuten presenteer je gebruikmakend van kunstzinnige en creatieve middelen je persoonlijke en/of  professionele proces van het gevolgde studiejaar.  De presentatie kan elke vorm hebben die je verkiest. Bijv. een presentatie n.a.v. een kunstzinnig werkstuk, een gedicht, een verhaal, een dans, een performance, alles is mogelijk. Deze laatste twee dagen zijn een fantastische afsluiting van het studiejaar.
Cursusdagen:
Twee dagen per maand
- van 10.00 tot 17 uur in Assen
- van 10.15 tot 17 uur in Breda

Totaal 18 bijeenkomsten van eind augustus / begin september tot juni.

Voor exacte lesdata zie ‘Cursusdata’.

Locaties
Breda en Assen

Aantal deelnemers:
18 personen