KDC - Tiki-jaar 4: Kunstreis van de Ziel

Een beeldende kunstreis, waardevol voor jouw Wel-Zijn 
 

Je gaat in dit scholingsjaar op reis. Het wordt een avontuurlijke reis, waarin je op kunstzinnige wijze een breed scala aan thema’s verdiept. De ontmoeting met (de kunstenaar in) jezelf zal een waardevolle bijdrage leveren aan jouw Wel-Zijn in leven en werk.

Het wordt een circulaire reis, vanuit je oorsprong reis je naar je geboorte, je kindertijd, je pubertijd, je volwassenheid, de ouderdom, en via de dood naar het Grotere Geheel. Door al deze fasen energetisch en kunstzinnig te doorleven kun je contact gaan maken met delen van jezelf die je in het licht wilt zetten en ook met delen van jezelf die je ergens gedurende je levensreis hebt achtergelaten of weg hebt gestopt. Dit kan nieuwe ruimte geven en nieuwe energie om met jezelf vrij en in liefde aanwezig te zijn.

Elke lesdag werk je toe naar tenminste één werkstuk. Je gaat in je beeldende werk het avontuur aan door risico’s te nemen en los te komen van resultaatgericht werken. Het verdiepend werken aan je werkstuk zal bijdragen aan verstilling of aan het “samenvallen met jezelf” om zodoende beter begrip te krijgen van je energie en van de relatie tussen het bewuste en het onbewuste. De kunstwerken die je op je reist zult maken gaan fungeren als een spiegel, ze zullen je helpen om op een nog diepere manier contact te maken met je eigen levensthema’s. Hierbij geef je aandacht aan het vertrouwen op je eigen wijsheid, je eigen intuïtie en je eigen energie.

In dit Tiki-jaar laat je je inspireren door kunstenaars die ons zijn voorgegaan op hun levensreis in de kunsten. Er zullen verschillende kunstzinnige materialen en technieken aangeboden worden, zodat je komt tot een verdiepend onderzoek in de kunst, in jezelf en naar de mogelijkheden die dit biedt in jouw leven en werk.

Een docent/kunstenaar/coach is tijdens de lesdagen aanwezig om feedback te geven zowel inhoudelijk (je persoonlijke verbinding met het werkstuk) als technisch (materiaalgebruik en/of compositie). Samen en ook alleen, ga je kijken naar je werkstukken. Het bewust kijken en bewust kiezen biedt uitdaging voor je creatieve vermogens. Je schoolt de kunstenaar in jezelf zowel persoonlijk als professioneel!

Vanuit de kunstwerken die je tijdens de lesdagen laat ontstaan, werk je toe naar een presentatie van jouw ‘Kunstreis van de Ziel’ in een gebundelde vorm. Daarnaast verzorg je een presentatie van ongeveer twintig minuten gebruikmakend van kunstzinnige en creatieve middelen over je je persoonlijke en/of professionele proces van het scholingsjaar. Dit vindt plaats in de laatste twee bijeenkomsten van het scholingsjaar.

Vooropleiding:
Het Tiki-jaar is toegankelijk voor Tiki-studenten die minimaal het derde scholingsjaar (KDC-jaar 3 of CSL-jaar 3) hebben gevolgd. Voor studenten die reeds een ander specialisatiejaar (Tiki-jaar 4) hebben gevolgd is deze specialisatie ook zeker aan te raden! Belangrijke voorwaarden om deel te nemen zijn:

  • Je bent in staat om je eigen persoonlijke proces te dragen.
  • Je hebt ruime ervaring in het doorleven en doorwerken van persoonlijke processen van jezelf en de ander door middel van creatief en kunstzinnig werken.
  • Je kunt zelfstandig werken en jezelf bespreekbaar en kwetsbaar opstellen.
  • Je bent in staat om feedback te geven en ontvangen.


Thema's van de 18 lesdagen:

De levensloop
Bijeenkomst 1: Levensloop, de ziel reist mee
Bijeenkomst 2: Het voorgeboortelijke, de blauwdruk

Geboorte
Bijeenkomst 3: Geboorte, scheppingskracht
Bijeenkomst 4: Bewustwording van de schepping, het verlangen

Het kind
Bijeenkomst 5: Het kind: Licht en liefde zijn
Bijeenkomst 6: Onbevangen op de aarde

De jongere
Bijeenkomst 7: De jongere: Levensenergie
Bijeenkomst 8: Innerlijk verlangen

De volwassene
Bijeenkomst 9: De volwassene: Liefde zijn
Bijeenkomst 10: Liefde zijn, het verwezenlijken van een levensdoel

De oudere
Bijeenkomst 11: De oudere: Wijsheid als licht
Bijeenkomst 12: : Betekenis hebben en betekenis geven

De dood
Bijeenkomst 13: : De dood: De rivier
Bijeenkomst 14: Overgave

Het grote geheel
Bijeenkomst 15: Het grote geheel: Verbondenheid
Bijeenkomst 16: Vrij zijn in jouw liefdevolle vorm - De cirkel is rond

Presentaties
Bijeenkomst 17: Persoonlijke presentaties
Bijeenkomst 18: Persoonlijke presentaties

Werkwijze
Het programma is experimenteel en verdiepend. Er zullen verschillende kunstzinnige materialen en technieken aangeboden worden in de 18 bijeenkomsten. Gedurende elke lesdag werk je door aan één persoonlijk werkstuk. Je gaat tijdens de lesdagen individueel reflecteren in woord en beeld op je persoonlijke proces en neemt daarin de kunstenaar in jezelf concreet mee. Ook heb je hierbij aandacht voor jouw energetisch bewustzijn, zodat je helder krijgt hoe je jezelf hierin kunt voeden en je bewustzijn verder kan groeien.

De lesdagen zullen ongeveer de volgende opbouw hebben:

  • Binnenkomst en voorbereiden persoonlijk atelier
  • Inleiding op het thema van de lesdag middels een oefening, een kunstzinnige en/of meditatieve activiteit
  • Verkenning van het thema
  • Een kunstzinnige en creatieve opdracht gerelateerd aan het thema
  • Kunstzinnig werken in het atelier
  • Werken aan de gebundelde vorm van jouw eigen kunstreis


Thuiswerk: Verdieping na de lesdagen
De werkstukken die je tijdens de lesdag hebt gemaakt neem je mee naar huis. De weken tussen de lesdagen blijf je in dialoog met je werkstuk. Je geeft je werkstuk een plek en als je de behoefte hebt om verder te werken aan je werkstuk dan volg je hierin je eigen weg hierin (dat is jezelf coachen!). Voel je de behoefte om de aangeboden technieken verder te onderzoeken of het thema dat is doorgewerkt verder te verdiepen en concreet te maken in je huidige leven, volg je zin! In tegenstelling tot andere Tiki-jaren zijn er tijdens de lesdagen van Kunstreis van de Ziel geen gezamenlijke huiswerkbesprekingen.

De commitmentbrief
Aan het begin van dit studiejaar schrijf je een commitmentbrief. Deze brief schrijf je aan jezelf. Je zet op papier wat je jezelf in dit Tiki-jaar toewenst. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de afspraken die je met jezelf wilt maken, wat je wilt investeren en welke verlangens je de ruimte wilt geven. De docenten van Kunstreis van de Ziel kunnen je brief lezen via het Tiki-portaal.

Het proces-balans-verslag
Twee keer per jaar maak je een samenvatting van de reflecties die je in de voorafgaande periode al gemaakt hebt in taal en in beeld. In deze samenvatting (het proces-balans-verslag genaamd) richt je je op de volgende drie onderwerpen:
1. Mijn persoonlijke proces
2. De kunstenaar in mezelf
3. Mijn eigen energetisch bewustzijn

Basisopdracht
Vanuit de kunstwerken die je tijdens de lesdagen laat ontstaan, werk je toe naar een presentatie van jouw ‘Kunstreis van de Ziel’ in een gebundelde vorm.

Portfolio
Aan het einde van het studiejaar bied je een portfolio aan ter inzage. Het portfolio is een persoonlijke map met een inventarisatie van voor jou belangrijke zaken (o.a. lessen, workshops, gebruikte literatuur, artikelen, krantenknipsels, persoonlijke ervaringen, werkervaringen, evaluaties, kunstzinnige en creatieve opdrachten en of werkstukken met, fotomateriaal) die het afgelopen studiejaar bijgedragen hebben aan de persoonlijke en/of professionele ontwikkeling van jezelf als student.

Presentatiedagen
In de laatste twee bijeenkomsten van het cursusjaar, bijeenkomst 17 en 18, zijn er persoonlijke presentaties. Wat houdt dit in? In een korte presentatie van ongeveer twintig minuten presenteer je gebruikmakend van kunstzinnige en creatieve middelen je persoonlijke en/of professionele proces van het gevolgde scholingsjaar.

Begeleiding
Deze fascinerende reis wordt begeleid door docent/kunstenaars die via de kunsten hun persoonlijke pad zijn gegaan en van binnenuit door de kunst zijn gevoed. Bij elke lesdag is één docent/ kunstenaar aanwezig om feedback te geven zowel inhoudelijk ( de persoonlijke verbinding met het werkstuk) als technisch ( qua materiaalgebruik of compositie).

Kosten
De materialen die standaard aanwezig zijn binnen De Kleine Tiki kunnen tijdens de lesdagen gebruikt worden. Indien er andere materialen nodig zijn, dan wordt van te voren aangegeven dat je deze materialen zelf aanschaft en mee dient te brengen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld schilderdoek en bepaalde kleuren verf. De kosten voor de extra materialen zijn afhankelijk van de kwaliteit van de materialen die je kiest.

Cursusdagen
Twee dagen per maand
van 10.15 uur tot 17 uur.

Totaal 18 bijeenkomsten
van eind augustus / begin september tot en met juni.

Voor exacte lesdata zie ‘Cursusdata’.

Locatie
Breda

Aantal deelnemers
18 personen
 
Prijs
€ 1475,-  (exclusief extra kunstzinnige materialen, standaard materialen aanwezig op De Kleine Tiki zijn inbegrepen)