De Kleine Tiki

De Kleine Tiki is in 1995 opgericht door Roeland Frank Hoefsloot en Vonne Hoefsloot Janssen. Roeland is orthopedagoog,...

Kunst

Binnen De Kleine Tiki wordt er gewerkt voornamelijk vanuit en met de kunstzinnige media. Het woord creativiteit staat...

Coaching

Binnen De Kleine Tiki  is  in de jaren de methodiek van het Kunstzinnig Dynamisch Coachen ontwikkeld, een...

Persoonlijke groei

Binnen reguliere werkkringen op hogescholen en universiteiten in Nederland, waar we vele hulpverleners, begeleiders en...

Doelstelling

De Kleine Tiki stelt zich ten doel:

  • Door kunstzinnig en creatief bezig te zijn (tekenen, boetseren, schilderen, zingen, dansen en spelen) mensen te helpen nieuwe gebieden in zichzelf te ontdekken en ontwikkelen t.b.v. hun persoonlijke en/of professionele ontwikkeling.
  • Mensen te helpen meer zicht te verwerven in zichzelf en in hun relaties.
  • Mensen te helpen op een creatieve manier meer kwaliteit aan hun leven en/of werk te geven.
  • Het integreren van de methodiek van het kunstzinnig dynamisch coachen in het eigen beroep (indien gewenst).
  • Een scholingstraject te bieden in het kunstzinnig en creatief werken met individuen en groepen gericht op persoonlijke en/of professionele kwaliteit.

Voor wie?

De Kleine Tiki is bedoeld voor een ieder die zich spelend en kunstzinnig wil uitdrukken, maar vooral ook voor opvoeders, beroepsopvoeders, hulpverleners, begeleiders, loopbaanplanners, onderwijzers, coaches en trainers die in hun helpende, educatieve, coachende of begeleidende werk ook kunstzinnig en spelend werkzaam willen zijn. Artistieke ervaring wordt niet gevraagd, wel levenservaring en de bereidheid tot zelfonderzoek. Dit zijn belangrijke voorwaarden voor het meedoen aan onze cursussen. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij verantwoordelijkheid kunnen dragen voor hun eigen proces.

CRKBO registratie
In oktober 2010 is gebleken dat De Kleine Tiki voldoet aan de eisen van het CRKBO (Centraal Register Kortdurend Beroepsonderwijs). Dit betekent dat De Kleine Tiki opleidingen mag verzorgen die vrijgesteld zijn van BTW.