KDC-specialisatiejaar 4: combi-jaar Kunstzinnig Dynamisch Coachen van Volwassenen, Kinderen en Jongeren

"Als de bloem niet bloeit als de vogel niet zingt en de mens niet speelt, dan vragen we niet wat bloeien, zingen of spelen is, maar gaan we zoeken waarom 't uitblijft dat wat er van nature moet zijn"
In deze scholing maken we gebruik van creatief en kunstzinnig werken, spelend werken, theorieën, methodieken, praktijk en literatuur. De ingang is steeds het kunstzinnig en creatief werken. Een grote verscheidenheid aan speelse werkwijzen komt aan bod o.a.: schilderen, boetseren, tekenen, spel, verhalen, sprookjes, biografisch werken, dans, beweging, zingen, rituelen en humor. Als je de wereld van de volwassene,  het kind, de jongere creatief tegemoet wil treden dan moet je een goed gevulde kleurrijke rugzak hebben. Precies dat wil De Kleine Tiki bieden. Het is een scholing gericht op hoofd, hand en hart.
 
De synthese tussen psychologie, pedagogiek en psychosyntese
 
We maken in het programma een verbinding tussen psychologie, pedagogiek en psychosynthese (een transpersoonlijke spirituele psychologie), waarbij het vertrouwen in de wijsheid die je als mens bij je draagt, uitgangspunt is. Via kunstzinnig coachend werken zijn we op zoek naar het innerlijke kind, de mens achter het gedrag, en bevorderen zo een natuurlijke groei naar zelfverwezenlijking.
 
De sleutel van de gouden poort
 
De praktijk leert dat het belangrijk is aandacht te schenken aan de uiterlijke en innerlijke kant van de mens, maar ook aan de individuele en collectieve kant van veel hedendaagse problemen. Intuïtief weten we dat er antwoorden zijn, dat er meer mogelijk is, maar waar is de sleutel tot de gouden poort? De sleutel die ons toegang biedt tot een land:
 • waar kunstzinnig en creatief bezig zijn een onderdeel is van het dagelijks leven;
 • waar kunstzinnig en creatief bezig zijn bijdraagt aan geluk door problemen en vastgezette patronen als het ware schoon te spelen;
 • waar volwassenen en kinderen wonen die spontaan gedachten en gevoelens in constructieve vormen weten uit te drukken;
 • waar aandacht, echtheid, zachtheid, kracht en kwetsbaarheid een plek hebben.
 
Voor wie?
 
 • Als het hulpverlenend werken met volwassenen,  kinderen, jeugdigen en hun ouders je boeit.
 • Als je een passie of een verlangen hebt naar creatief kunstzinnig coachend werken.
 • Als je geboeid bent door de wereld van de volwassen mens, de leefwereld van het kind en/of jeugdigen.
 • Als je geraakt wordt door levensverhalen 
 • Als je behoefte hebt aan scholing/training, mogelijk een eigen praktijk wilt beginnen.
 • Als je een plek zoekt waar je met vragen uit je eigen levenspraktijk terecht kunt.
 • Als je inspiratie zoekt. 
 
Vooropleiding
Deelnemers aan dit scholingsjaar dienen minimaal het derde studiejaar bij De Kleine Tiki te hebben gevolgd of een gelijkwaardige vooropleiding te hebben. Voor studenten die een gelijkwaardige opleiding hebben voltooid als De Kleine Tiki of een praktijk voor coaching  van volwassenen of kinderen  hebben bestaat de mogelijkheid direct in te stappen in het specialisatiecombi-jaar: Kunstzinnig Dynamisch Coachen met volwassenen kinderen, jeugdigen en ouders.
Beroepsgroepen die goed gebruik kunnen maken van dit scholingsjaar zijn: therapeuten, creatief therapeuten, kunstzinnig hulpverleners, pedagogen, psychologen, maatschappelijk werkers trainers, opleiders, onderwijsgevenden, mentoren, loopbaanplanners en cursusleiders.
 
Doelstelling
Na het volgen van de training KDC ben je in staat:
 • Vanuit een eigen stijl en visie als coach, volwassenen en kinderen te kunnen begeleiden gebruikmakend van KDC-methodiek
 • Coachende gesprekken te kunnen voeren 
 • Het eigen kunstzinnige instrumentarium in te zetten in de praktijk van het coachend werken.
 • De belangrijkste communicatieregels in het coachende werk in praktijk te brengen.
 • De sterke kanten van jezelf als coach om te kunnen zetten in creatieve interventies.
 • Je kunt in de praktijk van het kunstzinnig dynamisch coachen vanuit een vraag een creatief en kunstzinnig antwoord formuleren, gericht op het werken met volwassenen,  individuele kinderen, groepen kinderen en hun ouders.
 • Je bent bereid je ‘innerlijk kind’ en ‘de oude wijze’ in jezelf  ruimte te geven en/of te leren kennen.
 • Je bent in staat de kwaliteit van je eigen ‘menszijn’ en die van anderen te vergroten gebruik makend van creatieve en kunstzinnige middelen.
 • Jezelf bespreekbaar en kwetsbaar op te kunnen stellen, feedback kunnen geven en ontvangen.
 
Thema's van de bijeenkomsten

De thema's van dit jaar zijn:
 • De kennismaking, het begin van de reis 
 • Het pad van de held
 • Vertrouwen in eigen creativiteit 
 • Het proces van verandering
 • De innerlijke clown improviseert
 • Werken met delen en posities 
 • Communicatie en het werken met handpoppen
 • Terugkijkend toekomstgericht coachen
 • Coachen bij verliesverwerking
 • Werken met sensitiviteit 1 
 • Werken met de elementenvierhoek
 • De innerlijke clown 
 • Werken met het wonder
 • Werken met voorwerpen 
 • Afsluiting en nazorg, rituelen
 • Presentaties van het eigen proces
 
De literatuur & materialen

De literatuur die je dit jaar gebruikt is:
 • Kunstzinnig Dynamisch Coachen, R.F. Hoefsloot (Schors 2007)
 • Kinderen geven tekens, Theresa Foks-Appelman (Euburon Delft 2005)
 • Coachen met actiemetaforen, F. van Kempen, (Boom/Nelissen, 2012)
 • Heel je leven, een nieuwe oriëntatie door de psychosynthese P. Ferrucci (De Toorts Haarlem)
 • Creativiteit géén kunst, L Nijman en J de Bode, (Akasha, 2009)

Wil je weten welke kunstzinnige materialen je aan kun schaffen voor het thuiswerk? Hier vind je een voorbeeld van een materialenlijst.

Meer weten of aanmelden

Wil je overleggen of dit jaar het beste past bij jouw wensen en achtergrond? Bezoek dan een van de open dagen van De Kleine Tiki. Wil je meteen aanmelden? Klik dan hier. Ben je een huidige Tiki-student?  Meld dan aan via het portaal.
 

Lesdagen
Twee dagen per maand
van 10.00 tot 17 uur in Assen

17 bijeenkomsten van begin
september tot mei / juni.

Startdatum Assen:
Zaterdag 14 september
Het volledige lesrooster wordt nog bekend gemaakt

Aantal deelnemers
18 personen