KDC - specialisatiejaar 4: Kunstzinnig Dynamisch Coachend Werken met Groepen

"Creativiteit betekent dat je iets nieuws het licht doet zien"

In dit Tiki-jaar ligt het accent op het professioneel en creatief werken met individuen en groepen in profit en non-profitorganisaties.
Centraal staan:
1. Het integreren van creatieve en kunstzinnige werkvormen in workshops, coaching  en training.
2. Het ontwikkelen van een creatieve attitude als coach/begeleider/trainer.
3. Het opdoen van kennis, inzicht en vaardigheden om vernieuwend  te kunnen werken met individuen en groepen.

Voor wie
Het Tiki-jaar is bedoeld voor coaches/ begeleiders/trainers  in opleiding en gevorderde coaches/ begeleiders/trainers, die met name vaardigheden willen scholen als: out of the box denken, experimenteel werken, inventiviteit en  verbeeldingskracht in het werken met individuen en groepen. Dit scholingsjaar is zeer geschikt voor  de coach/begeleider die op een spelende en creatieve manier zijn  vak wil uitoefenen en daarbij  gebruik  wil maken van creatieve en kunstzinnige methoden en technieken. Dus wil je een rugzak aan nieuwe ideeën dan is dit scholingsjaar iets voor jou!

Beginsituatie
Dit scholingsjaar is toegankelijk voor studenten die een opleiding tot coach/begeleider/opleider/ stem en lichaamswerker volgen of gevolgd hebben maar ook voor  coaches, docenten,  stem en lichaamswerkers, yogadocenten,  therapeuten, opleiders, coachende leidinggevenden en trainers.  Personen die in de praktijk werken met groepen of dit op korte termijn willen gaan doen en op zoek zijn naar een stevige basis voor het creatief werken met individuen en groepen zijn  van harte welkom.
Wij vragen naast analytisch vermogen, een zekere dosis durf, spontaniteit en improvisatievermogen. Daarbij gaan we ervan uit dat je als student bereid bent je persoonlijke en professionele kwaliteit in het creatief werken met individuen en groepen verder te onderzoeken
Om toegelaten te worden tot dit scholingsjaar, dien je bij inschrijving via het digitale inschrijfformulier aan te geven welke opleidingsachtergrond/werkervaring je hebt, zodat De Kleine Tiki  kan bepalen of deze toereikend is.

Scholingsgroep als leergroep
De scholingsgroep biedt de mogelijkheid om vaardigheden te trainen en de eigen werkstijl vorm te geven. Tijdens de scholing  oefen je praktisch voor en met de groep. De oefen- en praktijksituaties worden ondersteund door theoretische kaders en er is  aandacht voor persoonlijke nabespreking. Huiswerkopdrachten vormen onderdeel van het scholingsjaar.

Doelstelling
Na het volgen van het scholingsjaar ‘Creatief werken met individuen en groepen’ kun je:

 • Een begeleidingsvraag in een creatief en kunstzinnig workshopaanbod vertalen.
 • Een workshop in de verkennende, verdiepende en voltooiende fase creatief begeleiden.
 • Creatieve werkvormen toepassen en hanteren individueel en groepsgericht.
 • Spelend experimenteel werken met individuen en groepen.
 • Groepsdynamische processen herkennen en begeleiden.
 • Creatief inspelen op (lastige) groepssituaties en lastige deelnemers.

Inhoud van de bijeenkomsten

 • Kennismaking en creatief werken met afbeeldingen
 • Creatief werken met afbeeldingen binnen workshops, individueel en groepsgericht
 • Werken met de stem, klank en muziek binnen workshops, individueel en groepsgericht (2 keer)
 • Werken met dramatische expressie binnen workshops,individueel en groepsgericht (2 keer)
 • Beeldend creatief werken in workshops, individueel en groepsgericht        (2 keer)
 • Lichaamsgericht werken binnen workshops,individueel en groepsgericht (2 keer)
 • Werken met taal en tekens in workshops,individueel en groepsgericht     
 • Werken met natuur en vorm binnen workshops,individueel en groepsgericht (2 keer)
 • Practicum workshop presentatie (2 keer)
 • Persoonlijke presentaties (2 keer)

Werkwijze                                                                                                                                                                                                                                                          
Het scholingsjaar is gericht op het ontwikkelen van creatieve en didactische vaardigheden. Je wordt dan ook gevraagd zelf te oefenen in de groep en daarbuiten, en eigen materiaal en werkvragen in te brengen.

De literatuur & materialen

Tijdens dit jaar gebruik je de volgende literatuur:

 • Kunstzinnig Dynamisch Coachen, R.F. Hoefsloot, Uitgeverij Schors 2007
 • Creativiteit in stemwerk en lichaamswerk, R.F. Hoefsloot, Uitgeverij Schors
 • Trainen, een praktijkgids, K.de Galan, Uitgeverij  Pearson Education Benelux 2010
 • Ruimte door beelden, Zadoks J/P. den Bode, Utrecht Uitgeverij Zadoks 2007


Wil je weten welke kunstzinnige materialen je aan kun schaffen voor het thuiswerk? Hier vind je een voorbeeld van een materialenlijst.

Meer weten of aanmelden

Wil je overleggen of dit jaar het beste past bij jouw wensen en achtergrond? Bezoek dan een van de open dagen van De Kleine Tiki. Wil je meteen aanmelden? Klik dan hier. Ben je een huidige Tiki-student?  Meld dan aan via het portaal.

Lesdagen:
Twee dagen per maand
van 10.15 uur tot 17 uur.

17 bijeenkomsten van begin september tot mei / juni. 

Locatie en startdatum:
Breda: donderdag 13 september
Klik hier voor het lesrooster

Aantal deelnemers:
18 personen