Johan van Dinteren

-
Functie
Docent

Wie is Johan?
Johan is van beroep agogisch hulpverlener. In de praktijk van het werken met groepen maakt hij gebruik van kunstzinnige middelen. (schilderen, tekenen, werken met klei en was) Hij gaat er van uit dat werken met kunstzinnige vormen een manier is om bewustzijn te verkrijgen in eigen houding en gedrag. Hij leert niet reactief te reageren, maar creatief!
Als nieuwetijds kunstenaar ervaart hij de diepere betekenis van gebeurtenissen in het leven met hoofd, hand en hart. Zijn levensvisie wordt gevoed vanuit de Sofia: De levensbasis die de mens mag ervaren als hij zich verbindt met de bron van het bestaan. Johan heeft binnen de Kleine Tiki de scholing Kunstzinnig Hulpverlenen gevolgd.