Kunstreis van de Ziel - specialisatiejaar 5: Reisbestemming Hier en Nu

In dit specialisatiejaar staat de uitdaging ‘het leren luisteren naar ons diepste Zelf’ centraal. Je gaat kunstzinnig vorm geven aan de intenties van jouw ziel, want we wandelen in het leven tenslotte allemaal ons eigen zielenpad. 
 
KunstZINnig bezig zijn
Is bij uitstek een manier om in het Hier en Nu te zijn. Om in te zoomen op de intenties van je ziel. Ieder mens is uniek, ieders pad is uniek, ieders hartsverlangen is uniek. Daarom gaan we op reis in ons eigen veld, een veld waarin jouw gevoelens, kwaliteiten en intenties liggen opgeslagen. Je onderzoekt hoe je in je leven vormgeeft aan jouw intenties, ook in je kunstenaarschap ofwel hoe leef je je ziel in het Hier en Nu.
 
Het begrijpen van jouw zielenintenties en het expressie geven aan jouw zielenintenties in je leven brengt een positieve verandering teweeg in jezelf en de wereld om je heen. 
 
Een beeldende kunstreis, met als reisbestemming Hier en Nu 
Je gaat in dit scholingsjaar op reis. Het wordt een avontuurlijke reis, waarin je op kunstzinnige wijze een breed scala aan thema’s verdiept. De ontmoeting met (de kunstenaar in) jezelf levert een waardevolle bijdrage aan jouw Zijn in het Hier en Nu.
 
Lesdagen
Elke lesdag werk je toe naar tenminste één werkstuk. Je gaat in je beeldende werk het avontuur aan door risico’s te nemen en los te komen van resultaatgericht werken. Het verdiepend werken aan je werkstuk draagt bij aan verstilling of aan het ‘samenvallen met jezelf’ om zodoende beter begrip te krijgen van je energie en van de relatie tussen het bewuste en het onbewuste. De kunstwerken die je op je reist maakt, gaan fungeren als een spiegel, ze helpen je om op een nog diepere manier contact te maken met je eigen levensthema’s en intenties. Hierbij geef je aandacht aan het vertrouwen op je eigen wijsheid, je eigen intuïtie en je eigen energie.
 
In dit Tiki-jaar laat je je inspireren door verschillende kunstenaars. Er worden ook verschillende kunstzinnige materialen en technieken aangeboden, zodat je komt tot een verdiepend onderzoek in de kunst, in jezelf en naar de mogelijkheden die dit biedt in jouw leven en werk.
 
Een docent / kunstenaar / coach is tijdens de lesdagen aanwezig om feedback te geven zowel inhoudelijk (jouw persoonlijke verbinding met het werkstuk) als technisch (materiaalgebruik en/of compositie). Samen en ook alleen, kijk je naar je werkstukken. Het bewust kijken en bewust kiezen biedt uitdaging voor je creatieve vermogens. Je schoolt de kunstenaar in jezelf zowel persoonlijk als professioneel!
 
Vanuit de kunstwerken die je tijdens de lesdagen laat ontstaan, werk je toe naar een presentatie van jouw ‘Kunstreis van de Ziel’ in een gebundelde vorm. Daarnaast verzorg je een presentatie van ongeveer twintig minuten gebruikmakend van kunstzinnige en creatieve middelen over je persoonlijke en/of professionele proces van het scholingsjaar. Dit vindt plaats in de laatste twee bijeenkomsten van het scholingsjaar.
 
Thema’s 
 
De thema's van dit jaar zijn: 
 1. Intentie - Lichtdrager
 2. Intentie - Scheppen met licht
 3. Ontvankelijk - Verwondering
 4. Ontvankelijk - Speelsheid
 5. Vrijheid als keuze - Eenvoud
 6. Vrijheid als keuze - Bewuste aanwezigheid
 7. Innerlijke vrede - Evenwicht
 8. Ritme - Moed
 9. Ritme - Ruimte
 10. Zachte kracht - Vertrouwen
 11. Zachte kracht - Motivatie
 12. Openheid - JeZelf zien
 13. Openheid - Heelheid
 14. Nu - Volledigheid
 15. Nu - Mildheid
 16. Presentatie: Reisbestemming Hier en Nu
 17. Presentatie: Reisbestemming Hier en Nu
 
Vooropleiding
Het Tiki-jaar is toegankelijk voor Tiki-studenten die minimaal het derde scholingsjaar (KDC-verdiepingsjaar 3) hebben gevolgd. Heb je een ander specialisatiejaar (Tiki-jaar 4) gevolgd? Dan is deze specialisatie ook zeker aan te raden! Belangrijke voorwaarden om deel te nemen zijn:
 • Je bent in staat om je eigen persoonlijke proces te dragen.
 • Je hebt ruime ervaring in het doorleven en doorwerken van persoonlijke processen van jezelf en de ander door middel van creatief en kunstzinnig werken.
 • Je kunt zelfstandig werken en jezelf bespreekbaar en kwetsbaar opstellen.
 • Je bent in staat om feedback te geven en ontvangen.

Werkwijze 
Het programma is experimenteel en verdiepend. Er worden verschillende kunstzinnige materialen en technieken aangeboden in de 17 bijeenkomsten. Tijdens elke lesdag werk je door aan één persoonlijk werkstuk. Je reflecteert tijdens de lesdagen individueel in woord en beeld op je persoonlijke proces en neemt daarin de kunstenaar in jezelf concreet mee. Ook heb je hierbij aandacht voor jouw energetisch bewustzijn, zodat je helder krijgt hoe je jezelf hierin kunt voeden en je bewustzijn verder kan groeien.
De lesdagen hebben ongeveer de volgende opbouw:
 • Binnenkomst en voorbereiden persoonlijk atelier
 • Inleiding op het thema van de lesdag middels een oefening, een kunstzinnige en/of meditatieve activiteit
 • Verkenning van het thema
 • Een kunstzinnige en creatieve opdracht gerelateerd aan het thema
 • Kunstzinnig werken in het atelier
 • Werken aan de gebundelde vorm van jouw eigen kunstreis.
 
Thuiswerk: Verdieping na de lesdagen 
 
De werkstukken die je tijdens de lesdag hebt gemaakt neem je mee naar huis. De weken tussen de lesdagen blijf je in dialoog met je werkstuk. Je geeft je werkstuk een plek en als je de behoefte hebt om verder te werken aan je werkstuk, dan volg je hierin je eigen weg (dat is jezelf coachen!). Voel je de behoefte om de aangeboden technieken verder te onderzoeken of het thema dat is doorgewerkt verder te verdiepen en concreet te maken in je huidige leven, volg je zin! In tegenstelling tot andere Tiki-jaren zijn er tijdens de lesdagen van Kunstreis van de Ziel geen gezamenlijke thuiswerkbesprekingen.
Begeleiding 
 
Deze fascinerende reis wordt begeleid door een docent / kunstenaars die via de kunsten hun persoonlijke pad zijn gegaan en van binnenuit door de kunst zijn gevoed. Bij elke lesdag is één docent / kunstenaar aanwezig om zowel inhoudelijk (de persoonlijke verbinding met het werkstuk) als technisch (qua materiaalgebruik of compositie) feedback te geven.
 
Kosten 
Tijdens de lesdagen gebruik je de materialen die standaard aanwezig zijn binnen De Kleine Tiki. Zijn er andere materialen nodig? Dan geven we van te voren aan zodat je deze materialen zelf aan kunt schaffen en meebrengen. Denk bijvoorbeeld aan een schilderdoek en bepaalde kleuren verf. De kosten voor de extra materialen zijn afhankelijk van de kwaliteit van de materialen die je kiest. 
 
De literatuur
De literatuur die je dit jaar gebruikt is:
 • Kunstzinnig Dynamisch Coachen, R.F. Hoefsloot (Schors 2007).
 • Moeiteloos jezelf zijn, Vera Helleman (Uitgever: Leven in Vrijheid)

Meer weten of aanmelden

Wil je overleggen of dit jaar het beste past bij jouw wensen en achtergrond? Bezoek dan een van de open dagen van De Kleine Tiki. Wil je meteen aanmelden? Klik dan hier. Ben je een huidige Tiki-student?  Meld dan aan via het portaal.
Lesdagen
Twee dagen per maand
van 10.15 uur tot 17 uur.

17 bijeenkomsten van begin
september tot en met mei / juni.

Locatie en startdatum:
Breda:
Dinsdag 10 september 2019
Woensdag 11 september 2019

Het volledige lesrooster wordt nog bekend gemaakt

Aantal deelnemers
18 personen